Angleščina

Angleščina kot najbolj razširjen svetovni jezik v današnjem svetu zagotovo igra pomembno vlogo. Investicija časa in denarja v učenje tega jezika je brez dvoma dobra naložba, ki bo slej ko prej povrnjena.

Medtem ko se angleščina vse bolj širi po svetu, tudi s pomočjo svetovnega spleta, pa se na drugi strani številne organizacije borijo proti izumrtju posameznih jezikov. Iz tega razloga podpirajo raziskovanje in dokumentiranje le-teh, da ne bi izumrli. Problem jezikov na robu izumrtja je premalo število govorečih oziroma nezmožnost prenašanja jezika na mlajše rodove. Nekaj teh jezikov je na primer: alzaščina (Francija), aromunščina (Grčija), saamski jeziki (Skandinavija), istroromunščina (Istra, Hrvaška), livonščina (Estonija),...

Jeziki se nenehno spreminjajo. To pomeni, da so živi, da imajo veliko govorcev, ki jezik oblikujejo po svojih potrebah. Nekateri jeziki tudi izumrejo, zato jim rečemo mrtvi jeziki (latinščina, stara grščina), a angleščina prav gotovo ni med njimi.

Prevajanje iz angleščine

Glede na zahtevnost besedila vam prevajalci v prevajalskih agencijah nudijo različne pakete ali popuste za svoje storitve. Poleg prevoda lahko zahtevate oziroma naročite še dodatno lekturo besedila ali lokalizacijo – prilagoditev izdelka jezikovnim, kulturnim in drugim zahtevam ciljnega okolja ali trga ali pa se s prevajalcem dogovorite za specifične želje.

»Prevajanje iz angleščine pa že ne more biti težko,« razmišljajo mnogi, »saj se da vse hitro razumeti, če le znaš povezovati besede.« A kaj ko se s približnim prevodom lahko pošteno opečemo. Za lastne potrebe morda ne bo toliko škode, če bomo kakšen pomen spregledali, toda kadar uporabljamo angleščino kot vez med poslovnim partnerjem iz tujine, pa lahko kaj hitro pristanemo v godlji.

Prevajanje iz angleščine ali v angleščino pri poslovanju ne more biti površno. Podjetja tako velikokrat sodelujejo s prevajalskimi agencijami, ki jim zagotovijo kakovostne in strokovno obdelane prevode, saj so mojstri za prevajanje iz angleščine v materni jezik. Mnogokrat podjetja prevajalce tudi zaposlijo, saj so pomemben člen pri navezovanju stikov s tujim trgom in predstavitvi podjetja svetu.