Sodni prevodi

Sodne prevode stranke običajno potrebujejo v zvezi z uradnimi listinami, ki jih je potrebno prevesti bodisi v slovenski ali tuj jezik.

V naši prevajalski agenciji ponujamo sodno overjene prevode za angleški, nemški, hrvaški, srbski in druge svetovne jezike po konkurenčnih cenah.

Najbolj tipični primeri so npr. sodni prevodi diplom, ki jih stranka potrebuje pri urejanju študija v tujini ali v Sloveniji, poslovni dokumenti, pogodbe idr. Sicer pa so sodni prevodi posebne vrste prevodi, ki jih lahko izvajajo le sodno zapriseženi prevajalci, ki so z odločbo Ministrstva za pravosodje imenovani za stalne sodne tolmače.

Izvirni dokument in prevod sta opremljena z žigom in klavzulo sodnega tolmača ter zvezana skupaj kot notarska overitev. Prevajalec s klavzulo jamči za ustrezno prevedeni tekst, oziroma da se prevedeni dokument ujema z izvirnikom. Torej sodni prevajalec poleg tega da prevede besedilo, poskrbi še za njegovo sodno overovitev. Wikipedija pravi: »Sodni tolmač je oseba, ki s pomočjo strokovnega jezikovnega znanja pri sodnih obravnavah in ostalih sodnih postopkih tolmači oziroma prevaja govorjeno besedo ali listine v primeru, kadar udeleženci v sodnem postopku uporabljajo jezik, ki ni uradni jezik sodišča.